Tweede Spoor Traject: Kies voor een succesvol tweede spoor traject met integratie!

Inhoudsopgave

Langdurige ziekte

Het tweede spoor traject, ook wel bekend als het integratietraject, is een essentieel onderdeel van de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn en niet meer in staat zijn om terug te keren naar hun oude functie. Dit proces houdt in dat de werkgever samenwerkt met de werknemer om alternatieve mogelijkheden voor werk te vinden buiten het bedrijf.

Waarom is het tweede spoor traject belangrijk?

Het tweede spoor traject is van groot belang omdat het helpt bij het behoud van werk en inkomen voor de werknemer, terwijl ook wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen van de werkgever. Door actief betrokken te zijn bij dit proces, kunnen beide partijen ervoor zorgen dat er passende oplossingen worden gevonden die gunstig zijn voor iedereen.

De rol van de werkgever in het tweede spoor traject

Als werkgever speel je een essentiële rol in het tweede spoor traject. Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van je verplichtingen en hoe je de werknemer kunt ondersteunen tijdens dit proces.

Verplichtingen van de werkgever:

 • Actieve betrokkenheid: Als werkgever ben je verplicht om actief samen te werken met de werknemer, re-integratieprofessionals en andere relevante partijen om ervoor te zorgen dat er passende stappen worden genomen tijdens het tweede spoor traject.
 • Plan van aanpak: Samen met de werknemer moet er een plan van aanpak worden opgesteld waarin wordt beschreven welke activiteiten er ondernomen zullen worden om tot re-integratie te komen. Dit plan moet voldoen aan bepaalde richtlijnen en binnen een bepaalde termijn worden ingediend bij het UWV.
 • Financiële ondersteuning: Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van het tweede spoor traject, zoals kosten dragen voor scholing, outplacement of andere re-integratieactiviteiten.

Hoe kan de werkgever ondersteunen?

 • Open communicatie: Zorg voor open communicatielijnen tussen jou als werkgever, de werknemer en eventuele externe professionals die betrokken zijn bij het traject. Door regelmatig contact te hebben en informatie uit te wisselen, kunnen jullie samenwerken aan een succesvolle re-integratie.
 • Flexibiliteit: Bied flexibele werkuren of aangepaste taken aan indien mogelijk, om zo de werknemer te ondersteunen tijdens het tweede spoor traject terwijl tegelijkertijd ook continuïteit in het werk wordt gewaarborgd.
 • Ondersteuning bij sollicitaties: Help de werknemer bij het vinden van passende vacatures en bied ondersteuning bij sollicitaties door hulp te bieden bij sollicitatiebrieven en CV’s opstellen. Dit kan ervoor zorgen dat de werknemer zich gesteund voelt tijdens dit proces.

De rol van de werknemer in het tweede spoor traject

Als werknemer speel je een cruciale rol in het tweede spoor traject. Het is van groot belang dat je actief deelneemt en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen re-integratie.

Verantwoordelijkheden van de werknemer:

 • Open communicatie: Zorg voor open communicatie met zowel je werkgever als de professionals die betrokken zijn bij het tweede spoor traject, zoals een integratiecoach of arbeidsdeskundige. Geef duidelijk aan wat jouw behoeften, wensen en mogelijkheden zijn, zodat zij jou optimaal kunnen ondersteunen.
 • Actieve betrokkenheid: Neem een proactieve houding aan gedurende het hele proces. Wees bereid om mee te denken over mogelijke oplossingen en alternatieve carrièrepaden, zelfs als dit buiten jouw comfortzone ligt.
 • Zelfreflectie: Sta open voor zelfreflectie en durf kritisch naar jezelf te kijken. Identificeer sterke punten, vaardigheden en interesses die relevant kunnen zijn voor andere functies of branches.
 • Omscholing of bijscholing: Overweeg omscholing of bijscholing om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van vandaag op de arbeidsmarkt.
 • Netwerken: Maak gebruik van professionele netwerken om contacten te leggen binnen potentiële werkgebieden waarin jij geïnteresseerd bent.
 • Positieve mindset: Blijf positief en gemotiveerd, zelfs wanneer het proces uitdagend kan zijn. Geloof in je eigen capaciteiten en wees bereid om te blijven leren en groeien.

Belangrijke stappen in het tweede spoor traject

Het tweede spoor traject omvat verschillende cruciale stappen die moeten worden genomen om een succesvolle re-integratie te bevorderen.

Belangrijke stappen:

 1. Eerste gesprek en plan van aanpak: Het tweede spoor traject begint met een eerste gesprek tussen de werknemer, werkgever en eventueel een re-integratiecoach. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat het doel is van het traject en welke acties er moeten worden ondernomen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin alle afspraken en doelen worden vastgelegd.
 2. Voortgangsgesprekken en evaluaties: Gedurende het tweede spoor traject vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats tussen de werknemer, werkgever en re-integratiecoach. Tijdens deze gesprekken wordt geëvalueerd hoe het traject verloopt, of er nog aanpassingen nodig zijn en of de gestelde doelen behaald worden.
 3. Re-integratieverslag en WIA-aanvraag: Na afloop van het tweede spoor traject moet er een re-integratieverslag worden opgesteld door de werkgever samen met de werknemer en eventueel de re-integratiecoach. Dit verslag beschrijft alle activiteiten die zijn ondernomen tijdens het traject, evenals de resultaten ervan. Daarnaast kan er ook een WIA-aanvraag ingediend worden als de werknemer nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Het is essentieel om te benadrukken dat elk tweede spoortraject maatwerk vereist omdat elke situatie uniek is. Daarom is het raadzaam om altijd professionele hulp in te schakelen bij iemand die ervaring heeft met re-integratie-activiteiten binnen dit kader.

De voordelen van een succesvol tweede spoor traject

Een goed uitgevoerd tweede spoor traject kan aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel de werknemer als de werkgever.

Voordelen:

 • Behoud van werk en inkomen voor de werknemer: Een effectief begeleid tweede spoor traject kan ervoor zorgen dat een werknemer zijn of haar baan behoudt, zelfs als ze niet meer in staat zijn om terug te keren naar hun oude functie.
 • Voorkomen van boetes voor de werkgever: Volgens de Wet verbetering poortwachter is een werkgever verplicht om actief bij te dragen aan re-integratie van zieke werknemers. Door proactief mee te werken aan het tweede spoor traject kan een werkgever boetes voorkomen.
 • Bijdragen aan een gezonde en duurzame arbeidsmarkt: Het succesvol afronden van een tweede spoor traject draagt bij aan een gezonde en duurzame arbeidsmarkt. Werknemers die door middel van omscholing of andere vormen van ondersteuning weer aan het werk kunnen gaan, dragen bij aan de economie en verminderen de druk op sociale voorzieningen.

Kortom, een succesvol tweede spoor traject biedt aanzienlijke voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Het behoud van werk en inkomen voor de werknemer, het voorkomen van boetes voor de werkgever en het bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt zijn slechts enkele hiervan. Het is daarom cruciaal dat zowel werkgevers als werknemers actief betrokken zijn bij dit proces om optimaal gebruik te maken van deze voordelen.

Veelvoorkomende valkuilen en hoe deze te vermijden

Een goed begeleid tweede spoor traject kan aanzienlijke voordelen opleveren, maar er zijn ook valkuilen waar men zich bewust van moet zijn.

Valkuilen:

 • Gebrek aan communicatie: Een gebrek aan open communicatie tussen werkgever, werknemer en professionals kan leiden tot misverstanden en vertragingen in het traject.
 • Onvoldoende betrokkenheid: Als werkgever of werknemer is het belangrijk om actief betrokken te zijn bij het tweede spoor traject. Het negeren van verantwoordelijkheden kan leiden tot problemen en vertragingen.
 • Gebrek aan flexibiliteit: Het niet bieden van flexibele werkuren of aangepaste taken kan de re-integratie van de werknemer belemmeren.
 • Onvoldoende ondersteuning: Het ontbreken van ondersteuning bij sollicitaties en het vinden van passende vacatures kan de kansen op een succesvolle re-integratie verminderen.

Om deze valkuilen te vermijden, is het belangrijk om open communicatie te bevorderen, actief betrokken te zijn, flexibiliteit te tonen en de nodige ondersteuning te bieden gedurende het hele tweede spoor traject.

Conclusie: Het belang van een goed begeleid tweede spoor traject

Een goed uitgevoerd tweede spoor traject biedt vele voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever.

Voordelen:

 • Behoud van werk en inkomen voor de werknemer
 • Voorkomen van boetes voor de werkgever
 • Bijdragen aan een gezonde en duurzame arbeidsmarkt

Het is essentieel dat zowel werkgevers als werknemers actief participeren in het tweede spoor traject om positieve resultaten te behalen. Door samen te werken en de juiste stappen te volgen, kunnen werkgevers en werknemers bijdragen aan een succesvolle re-integratie na langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.